МОДИФІКАЦІЯ БЕНЗИЛФТАЛІМІДУ ТІОСУЛЬФОНАТНИМ ФРАГМЕНТОМ ТА ВІРТУАЛЬНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ОДЕРЖАНИХ ТІОСУЛЬФОЕСТЕРІВ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Національний університет „Львівська політехніка”
5
Національний університет „Львівська політехніка”

Циклічні іміди є привілейованими фармакофорами та важливими будівельними блоками для синтезу ліків, агрохімікатів, сучасних матеріалів та полімерів. Ряд цінних природних продуктів містять у своїй структурі імідний фрагмент, зокрема міграстатин, лампролобін, юлокротін, кладоніамід А. Фталімід містить імідну структуру -CO-N (R) -CO-, що є одним із чинників біологічної активності цієї сполуки та вказує на її фармацевтичну корисність. Відомо, що деякі похідні фталіміду проявляють протиракову, антимікробну, антиоксидантну, протизапальну, протисудомну, ЦНС депресантну, протипухлинну, антипроліферативну та антипіретичну активності.

Цікавим в цьому аспекті досліджень може бути поєднання в одній структурі фталімідного і тіосульфонатного фрагментів.

З огляду на це, в представленій роботі розроблено альтернативних шлях синтезу перспективних S-естерів 4-фталімідометилбензентіосульфокислоти. Вихідною сировиною для одержання згаданих вище тіосульфоестерів слугував 4-фталімідометилбензенсульфохлорид. Досліджено відновлення сульфохлориду сульфітом натрію в лужному середовищі. Отримано 4-фталімідометилбензенсульфінову кислоту, яку перетворено в калієву сіль 4-фталімідометилбензентіосульфокислоти шляхом взаємодії із сіркою у водному розчині гідроксиду калію. Синтезовану калієву сіль алкілювали різними алкілюючими реагентами та одержували цільові естери 4-фталімідометилбензентіосульфокислоти.

Структуру і властивості синтезованих сполук підтверджено 1Н ЯМР  і ІЧ спектральними даними, а також даними елементного аналізу.

 Для оптимізації експериментальних біологічних досліджень та пошуку перспективних нових лікарських речовин здійснено прогноз біологічної активності синтезованих естерів 4-фталімідометилбензентіосульфокислоти за структурною формулою в онлайн-версії комп'ютерної програми PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). Виявлено перспективні напрямки експериментальних біологічних досліджень синтезованих тіосульфоестерів на основі інформації віртуального фармакологічного скринінгу.

 Використовуючи вільно доступний онлайновий сервіс GUSAR, визначено in silico гостру токсичність естерів 4-фталімідометилбензентіосульфокислоти для щурів за чотирма типами введення субстанції.

1. Entesar O. Al. Tamimi. Synthesis and characterization of some new N-substituted phthalimide /
Entesar O. Al. Tamimi, Muna I. Khalaf, Raghad A. Abd Al-Jabar // The Pharmaceutical and Chemical
Journal. – 2016. – Vоl. 3(4). – P. 202–207. 2. Kamal, A. Naphthalimide derivatives with therapeutic
characteristics: A patent review / Kamal A., Bolla N. R., Srikanth P. S., Srivastava A. K. // Expert Opin.
Ther. Pat. – 2013. – Vоl. 23. – P. 299–317. 3. Amin K. M. Synthesis, characterization and anti-microbial
activity of some novel isoindole-1,3-dione derivatives / Amin, K. M., El-masry A. H., Mohamed N. A.,
Awad G. E. A., Habib B. S. // Der Pharm. Chem. – 2013. – Vоl. 5. – P. 97–108. 4. El-Gaby M. S. A. A
novel Synthesis of dibenzo[c,f]chromenes, dibenzo[c,h]chromenes and benzo[7,8]chromeno[3,4-
f]isoindoles as anti-microbial agents / El-Gaby M. S. A., Zahran M. A., Ismail M. M. F., Ammar Y. A. A. //
Il Farmaco. – 2000. – Vоl. 55. – P. 227–232. 5. Siddiqui N. J. Synthesis and anti-microbial activities of
some new pyrazoles, oxadiazoles and isoxazole bearing benzofuran moiety / Siddiqui N. J., IdreesM., Khati N. T.,
Dho M. G. // S. Afr. J. Chem. – 2013. – Vоl. 66. – P. 248–253. 6. Rajasekaran S. Design, synthesis, antibacterial
and in vitro anti-oxidant activity of substituted 2H-benzopyran-2-one derivatives / Rajasekaran
S., Rao G.K., Pai S., Ranjan A. // Int. J. ChemTech Res. – 2011. – Vоl. 3. – P. 555–559.
7. Anthony P. Regioselectivesynthesisof 1,4-disubstituted 1,2,3-bistriazoles and their anti-fungal and antioxidant
evaluation / Anthony P., Bashir N., Parveen R. // Asian J. Biomed. Pharm. Sci. – 2014, – Vоl. 4, –
P. 9–13. 8. Pophale R. A. Synthesis and evaluation of novel phthalimide derivatives as analgesic and antiinflammatory
agents / Pophale R. A., Deodhar M. N. // Der Pharm. Chem. – 2010. – Vоl. 2. –
P. 185–193. 9. Phoebe F. Lamie. Design, Synthesis and Evaluation of Novel Phthalimide Derivatives as in
Vitro Anti-Microbial, Anti-Oxidant and Anti-Inflammatory Agents / Phoebe F. Lamie, John N. Philoppes,
Ahmed O. El-Gendy, Lucie Rarova, Jiri Gruz // Molecules. – 2015. – Vоl. 20. – P. 16620–16642.
10. Shiradkar M. R. Synthesis and anti-convulsant activity of clubbed thiazolidinone-barbituric acid and
thiazolidinone–triazole derivatives / Shiradkar M. R., Ghodake M., Bothara K. G., Bhandari S. V.,
Nikalje A., Akula K. C., Desai N. C., Burange P. J. // ARKIVOC. – 2007. – Vоl. XIV. – P. 58–74.
11. Moffet R. S. Central Nervous System Depressants. VII.1 pyridylcoumarins. J. Med. Chem. –1964. –
Vоl. 7. – P. 446–449. 12. Mavrova A. T., Wesselinova D., Tsenov Y. A., Denkova P. Synthesis, cytotoxicity
and effects of some 1,2,4-triazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives on immunocompetent cells / Mavrova
A. T., Wesselinova D., Tsenov Y.A., Denkova P. // Eur. J. Med. Chem. – 2009. – Vоl. 44. –
P. 63–69. 13. Pertino M. W. Synthesis and anti-proliferative activity of some novel triazole derivatives
from dehydroabietic acid / Pertino M. W., Verdugo V., Theoduloz C., Hirschmann G. S.// Molecules. –
2014. – Vоl. 19. – P. 2523–2535. 14. Sharma V. Exploring potential of 1,2,4-triazole: A brief review. /
Sharma V., Shrivastava B., Bhatia R., Bachwani M., Bachwani M., Khandelwal R., Ameta J. // Pharmacol.
Online. – 2011. – Vоl. 1. – P. 1192–1222.15. Болдырев Б. Г. Противомикробная и физиологическая
активность эфиров тиосульфокислот и возможные пути их практического использования в
различных областях народного хозяйства / Б. Г. Болдырев, Т. К. Билозор, Р. И. Влязло [и др.] //
Биоповреждения в промышленности. – Горький: ГГУ. – 1983. – С. 44–52. 16. Trost B. M. Alpha-
Sulphenylated Carbonyl Compounds in Organic Synthesis / Trost B. M. // Chem. Rev. – 1978. – No. 78. –
Р. 363. 17. Монька Н. Я Синтез S-естерів 4-фталімідометилбензентіосульфокислоти / Монь-
ка Н. Я., Василюк С. В., Наконечна А. В., Баранович Д. Б., Шиян Г. Б., Лубенець В. І. // Хімія,
технологія речовин та їх застосування: Вісник Національного університету “Львівська політех-
ніка”. – 2015. – № 812. – С. 274–280.18. Filimonov D. A. Prediction of biological activity spectrum for
organic compounds / Filimonov D. A., Poroikov V. V. // Rus. Chem. J. – 2006. – Vоl. 50. – P. 66–75.
19. Lagunin A. QSAR modelling of rat acute toxicity on the basis of PASS prediction / Lagunin A., Zakharov
A., Filimonov D., Poroikov V. // Molecular Informatics. – 2011. – Vоl. 30(2–3). – P. 241–250.