Моделі організації місцевого управління: порівняльний аналіз