Шляхи підвищення ефективності державного управління в контексті еволюції компонентно-функціональної структури суспільства