Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні

Authors: 

М. Кравченко

Здійснено аналіз механізмів децентралізації соціальних послуг в Україні. Запропоновано конкретні заходи реалізації нормативно-правового, фінансово-економічного та організаційно-функціонального механізмів децентралізації соціальних послуг. Зазначено, що механізми децентралізації соціальних послуг ґрунтуються на посиленні ролі та участі органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Використано кращий міжнародний досвід у сфері децентралізації соціальних послуг, зокрема таких країн, як: Велика Британія, Німеччина, Франція, Люксембург, Угорщина, Болгарія.

1. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mlsp.gov.ua.
2. Тофтісова-Матерон Р. Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах [Текст] / Р. Тофтісова-Матерон, М. Дімітрова, К. Ньюмен. — К. : Проект ТАСІС “Посилення регіональних соціальних служб в Україні”, 2006. — 225 с.