До проблем соціальної політики в Україні

Автори: 
Т. Б. Токарський

Розглянуто проблеми соціальної політики, що особливо актуалізується в сучасному світі, зокрема в Україні, проаналізовано ускладнення внутрішньої ситуації в країні і міжнародної обстановки, яка провокується вже впродовж трьох років воєнними діями Росії. Розкрито рівень соціального життя.

  1. Merriam-Webster’s Online Dictionary [Electronic resource]. — Access mode : http://www.m-w.com.
  2. Mishra R. The Welfare State in Crisis [Text] / R. Mishra. — Brighton : Wheatsheaf, 1984. — P. 7–19.