ANALYSIS OF RADIOLOGICAL INDICATORS IN THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL CERTIFICATION OF THE CHORNOBYL EXCLUSION ZONE TERRITORY

EP.
2018;
: cc.179-182
1
National Aviation University
2
State research institute оf special telecommunication and information protection

The problematic issue of environmental certification of radiation hazardous objects that needs to be solved for substantial improvement of the situation in the field of environmental protection, preservation and restoration of natural systems and ecosystems is worked out.
The purpose of the development of the environmental passport of the Chornobyl Exclusion Zone (CEZ) territory is defined. The requirements and recommendations for the structure and content of the environmental passport of the CEZ are provided.

 

[1] Law of Ukraine “Pro pravovyy rezhym terytoriyi, shcho zaznala radioaktyvnoho zabrudnennya vnaslidok Chornobylʹsʹkoyi katastrofy” // Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR (VVR). – 1991. – No. 16. – Р. 198.
[2] Bilyavsʹkyy H. O., Tymochko T. V. Ekolohichna pasportyzatsiya obʺyektiv antropohennoyi diyalʹnosti – vazhlyvyy zasib ekolohizatsiyi ekonomiky ta pidvyshchennya rivnya natsionalʹnoyi ekolohichnoyi bezpeky / Bilyavsʹkyy H. O., Tymochko T. V. // Materialy III Ukrayinsʹkoho ekolohichnoho konhresu
“Strukturna perebudova ta ekolohizatsiya ekonomiky v konteksti perekhodu Ukrayiny do zbalansovanoho rozvytku” – K.: Tsentr ekol. osvity ta informatsiyi, 2009. – Р. 41–46.
[3] Razmyetayev S. V. Ekolohichnyy pasport. Ekolohichna entsyklopediya: u 3 t. / Redkolehiya: A. V. Tolstoukhov (holovnyy redaktor) ta in. – K.: TOV “Tsentr ekolohichnoyi osvity ta informatsiyi”, 2007. – 325 р
[4] Normy radiatsiynoyi bezpeky Ukrayiny (NRBU-97). Derzhavni hihiyenichni normatyvy. – K. : Ukr. tsentr derzhsanepidnahlyadu MOZ Ukrayiny, 1997. – 125 р.
[5] Normy radiatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Dopovnennya: Radiatsiynyy zakhyst vid dzherel potentsiynoho oprominennya (NRBU-97/D-2000). Derzhavni hihiyenichni normatyvy (DHN 6.6.1– 6.6.061–2000). – K., 2000. – 80 р.
[6] Osnovni sanitarni pravyla zabezpechennya radiatsiynoyi bezpeky Ukrayiny (DSP 6.177–2005-09–02) // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 2005. – No. 23. – Р. 197.
[7] Storage of Radioactive Waste : Safety Guide. – Vienna : IAEA, 2006. – 67 p. – (IAEA Safety Standarts, No. WSG- 6.1).
[8] Law of Ukraine “Pro povodzhennya z radioaktyvnymy vidkhodamy” vid 30.06.1995 No. 255/95-VR // Vidomosti Verkhovnoyi RadyUkrayiny . - 1995. – No. 27. – Р. 198.
[9] Stratehiya povodzhennya z radioaktyvnymy vidkhodamy v Ukrayini // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 2009. – No. 65. – Р. 25.
[10] Law of Ukraine “Pro zahalʹnoderzhavnu tsilʹovu ekolohichnu prohramu povodzhennya z RAV” vid 17.09.2008 No. 516-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – 2009. – No. 5. – Р. 130.
[11] Law of Ukraine “Pro vykorystannya jadernoji enerhiyi ta radiatsiinu bezpeku”.
[12] Azarov S. I. Ekonomichna otsinka vіdvernenogo ekologіchnogo ryzyku (socіal'nogo zbytku) dlja naselennya, shcho prozhivaye na tehnogenno nebezpechnih teritorіjah / Azarov S. I., Sydorenko V. L. // Ecolohichni nauky. – 2013. – Vyp. 3. – P. 69–73
[13] Azarov S. I., Sydorenko V. L. Sistemnyi pіdhіd do analіzu radіacіjnoyi nadіjnostі ekosystem. Radioecolohiya-2017: zb. st. nauk.-prakt. konf. iz mizhnar. uch. (Kyiv, 24–26 Aprol 2017). Zhytomyr: ETs “Ukrekobiokon”, 2017. p. 26–28.