Qualitative and quantitative characteristics of biogas of cyanea organic mass

Автори: 
Sergy Digtiar

The article discusses the results of studies of the methane production from cyan biomass based on the data obtained in the course of a laboratory experiments. The yield of biogas was calculated from the substrate per unit volume, and its energy properties were determined. Experimental data indicates the feasibility and economic viability of this biotechnology.

[1] Digtiar S. V. Problema “tsvitinnya” verhivya
Dniprodzerzhinskogo vodoskhovyscha ta shlyahy yiyi
vyrishennya. // Visnyk problem biologii I meditsyny,
2006. Vyp. 4. P. 28–30.
[2] Nykyforov V. V., Kozlovskaya T. F. Osobennosti
hozyaystvennogo znacheniya sinezelyonyh vodorosley v
usloviyah Kremenchugskogo i Dneprodzerzhinskogo
vodohranilisch // Visnyk KDPU, 2002. Vyp. 5 (16).
P. 109–108.
[3] Sirenko L. A., Gavrilenko M. J. “Blooming” of water
and eutrophization. К.: Nauk. dumka, 1978. 232 p.
[4] South G. R., Whittick A. Introduction to Phycology. –
Blackwell Scientific Publications, Oxford, London,
Edinburgh, Boston, Palo Alto, Melbourne, 1987. p. 263
[5] Sasson A. Biotechnologies: Challenges and Promises.
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, Paris, 1984. 315 p.
[6] Ekologiya cheloveka: Slovar-spravochnik / Avt.-sost.
N. A. Agajanyan, I. B. Ushakov, V. I. Torshin i dr.; Pod
obsch. red. N. A. Agajanyana. М.: ММP “Ekocentr”,
izdatelskaya firma “KRUK”, 1997. 208 p.
[7] A. V. Lugovoy, O. I. Yelizarov, V. V. Nykyforov,
T. F. Kozlovskaja, M. O. Yelizarov Nature Protection and
Energy-resource Saving Technology of Green-blue Algae
Utilization in Dnieper Reservoirs // Transactions of
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University.
Kremenchuk:KrNU, 2011. No. 1 (66). Р. 115–117.
[8] Lugovoy A. V., Yelizarov О. І., Nykyforov V. V.,
Digtiar S. V. Sposib otrymannya biogazu z synyozelenyh
vodorostey. Patent na korysnu model No. 24106 vid
25 chervnya 2007 roku. К., Bul. No. 9.
[9] Nykyforov V. V., Yelizarov М. О., Pasenko А. V.,
Digtiar S. V., Shlyk S. V. Sposib vyrobnytstva metanu ta
dobryva. Patent na korysnu model No. 104743 vid
10 lyutogo 2016 roku. К., Bul. No. 3.
[10] Shevchuk L. І. Nyzkochastotni vibrorezonansni cavitatory:
monographia / L. І. Shevchuk, І. S. Aftanaziv, О. І. Strogan,
V. L. Starchevsky. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi
polytechniky, 2013. 176 p.
[11] Shevchuk L. І. Vibraciyniy elektromagnitniy cavitator
rezonansnoyi diyi / L. І. Shevchuk, І. S. Aftanaziv,
О. І. Strogan // Ukrayinskiy mizhvidomchiy naukovotechnichniy
zbirnyk “Avtomatyzatsiya vyrobnychyh
protsesiv u mashynobuduivanni ta pryladobuduvanni”. –
2011. Vyp. 45. P. 374–379.
[12] Yelizarov О. І., Lugovoy A. V., Nykyforov V. V. Pro
mozhlyvist vykorystanya hydrobiontiv dlya otrymannya
biogazu. // Visnyk Kremenchutckogo derzhavnogo
polytechnichnogo universytetu, Kremenchuk, 2006.
No. 6 (41). P. 43–44.
[13] Malyovanyy М. S., Nykyforov V. V., SynelnikovO. D.,
Kharlamova O. V., Bunko V. J. Vplyv hydrodynamichnoyi
kavitatsiyi na biologichni objekty // Technologicheskiy
audit i rezervy proizvodstva Kharkov, 2015. No. 5/4
(25). P. 41–45.
[14] M. Malovanyy, V. Nykyforov, O. Kharlamova,
O. Synelnikov Mathematical model of the process of
synthesis of biogas from blue-green algae. //
Ecological Safety. Kremenchuk: KrNU, 2015. No. 1