Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій

Збірник праць представляє останні результати досліджень у галузі збереження та реставрації історичних укріплень у Польщі та Україні. Розглядає важливі питання теорії та практики вивчення оборонної архітектури, її охорони і збереження.

Цей збірник наукових праць є рецензованим виданням.

Прийом статей відбувається протягом всього року. Збірник виходить 2-3 рази на рік після отримання редколегією мінімум 10 статей та проходження ними процесу рецензування.

Збірник призначений для вчених та інженерів, які працюють у галузі архітектури, мистецтва та консервації історичної та культурної спадщини.