ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОГО УСТРОЮ ТАРАКАНІВСЬКОГО ФОРТУ

1
Department of Architecture and Conservation Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет "Львівська політехніка"

 Дослідження унікального оборонного  Тараканівського форту , що зберігся до наших днів з частковими втратами матеріальної субстанції внаслідок військових дій, який під впливом атмосферних чинників занепадає, є надзвичайно актуальним  у наш час, коли Україна перебуває у стані війни. Унікальний фортифікаційний комплекс форту-застави практично не досліджений, без проведених археологічних розкопок і грунтовних досліджень. Пам’ятка оборонного зодчества відноситься пам’яток військової архітектури місцевого значення і має велику архітектурну цінність. У статті досліджено особливості розпланування та просторового устрою  форту в селі Тараканів поблизу міста Дубно, Рівненської обл. Розглянуто та проаналізовано функціональне та конструктивне  вирішення  комплексу форту-застави “Дубно”.  Досліджено сучасний стан оборонних споруд  Тараканівського форту та розроблено програму першочергових   ремонтно-реставраційних заходів.

Батюшков, П.Н., 1888.  Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. Санкт-Петербург С. 231–235.

 Бевз, М., 2001. Проблеми регенерації заповідних територій історичних міст. Вісник НУ "Львівська політехніка", 429, с. 62-69

Іванов, Є та Сулик, Б., 2013. Історико-географічні аспекти трансформації ландшафтних систем Тараканівського форту. Вісник Львівського університету. Серія географічна, 46, с. 156–164

Ковальчук, В.В., 2008 Аналіз можливості туристично-рекреаційного використання Тараканівського форту – визначної пам’ятки інженерно-будівельної спадщини Рівненщини. Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (м. Кривий Ріг, 1-4 жовтня 2008 р.): у 2 ч. Ч. 1. Кривий Ріг, с. 139-149

   Нариси історії архітектури української РСР(дожовтневий період), 1957. Київ: Держвидав л-ри з будівництва і архітектури УРСР.

Прибєга, Л.В., 2009. Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. Монографія . Київ: Мистецтво.

Рутинський, М.Й., 2007. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичого відродження: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури.

Тимофієнко, В., 2002. Архітектура і монументальне мистецтво. Терміни та поняття. Київ: В-во Інституту проблем сучасного мистецтва Головкиївархітектура.

Ярощук, В.П., ред., 2002. Історіограф Волинської землі: До 70-річчя від дня народження Гурія Васильовича Бухала: Біобібліографічний покажчик. Рівне.

Bevz, M and Pinyazhko, T., 2023 Polygonal Fortification in European Cities and Designing of Lviv Citadel Complex.Fortyfikacje nowożytne w Polsce – badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. Toruń, s. 85-96

Fortifikatorische Detailbeschreibung von Dubno, 1904. Wien.

We.Org.Ua, 2016. Дубенський форт. [online] Доступно: <https://we.org.ua/history/dubenskyj-fort/> [Дата звернення: 01 Грудень 2023]