Вимоги до оформлення

Редакційні та технічні вимоги

(колективна монографія)

  1. Текстовий редактор Microsoft Word; формат файлу .DOC або .DOCX; розмір сторінки: А-4; усі поля - 20 мм; розмір шрифту – 14; відступ першого рядка – 12,5.
  2. Шрифт Times New Roman (для всього тексту, включно з посиланнями).
  3. Інформація про автора: у лівому верхньому куті: товстим шрифтом ім’я і прізвище, а також нижнє посилання (наукове звання, ступінь; ім’я і прізвище, навчальний заклад - назва установи, електронна адреса - Е-mail). Наприкінці даного тексту, по центру необхідно вказати ім’я, номер телефону і поштову адресу, які у процесі макетування будуть видалені з тексту.
  4. Назва статті: великими літерами, товстим шрифтом, вирівнювання – по центру.
  5. Назва іноземною мовою: великими літерами, товстим шрифтом.
  6. Анотація та ключові слова (польською/українською та англійською мовами): (товстим шрифтом слова «Анотація» і «Ключові слова»); Обсяг анотації до 1000 знаків, ключових слів не більше 5.
  7. Обсяг основного тексту: 22500-25000 знаків включно з анотацією. Тексти, які значно порушують обсяг не буде допущено до друку!
  8. Посилання внизу сторінки наскрізною нумерацією.
  9. Список літератури наприкінці основного тексту в алфавітному порядку без нумерації.
  10. Таблиці, малюнки, схеми та ін. слід подавати окремо у форматах jpg або pdf з високою якістю і роздільною здатністю, чорно-білі, прозорі та ретельно підготовлені.