Організаційний комітет

СПІВГОЛОВИ

Войцех Містерек (Wojciech Misterek) – кандидат екон. наук, доцент кафедри банківської справи Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)

Ігор Яремко – проф., доктор екон. наук, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Марія Бондарчук, професор, доктор екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Олег Височан, професор, доктор екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Володимир Воськало, доцент, кандидат екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Роберт Зайковські (Robert Zajkowski), кандидат екон. наук, Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)

Анна Коженьовська (Anna Korzeniowska), кандидат екон. наук, Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)

Олег Матвійків, професор, доктор техн. наук, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, Національний університет «Львівська політехніка»

Марія Нашкерська, доцент, кандидат екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Галина Партин, професор, кандидат екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Любомир Пилипенко, професор, доктор екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Ірина Скоропад, доцент, кандидат екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Олена Тивончук, доцент, кандидат екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Ірина Хома, професор, доктор екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Людмила Шкварчук, професор, доктор екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»

 

СЕКРЕТАР

Андріана Мазур, доцент, кандидат екон. наук, Національний університет «Львівська політехніка»