Подання матеріалів

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

  • заявку (взірець додається);
  • тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний, взірець оформлення додається);
  • дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами)

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/smeu) та у фаховому англомовному журналі, включеному до наукометричних баз даних Index Copernicus та РИНЦ, «Economics, Entrepreneuship, Management» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/eem).

 

Оплата за участь в конференції:

  • 300 грн. – для заочної участі (публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей);
  • 500 грн. – для очної участі (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей);
  • 50 грн. – за кожну сторінку друкованих матеріалів у фаховому віснику чи англомовному журналі.

Додаткова оплата за додатковий примірник матеріалів 120 грн.

Оплата за участь в конференції не покриває витрат на доїзди і проживання її учасників.

Кошти необхідно перерахувати

Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26004053724895 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 325321, ЄДРПОУ 25549684;

в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ФРІІ 2018 та прізвище учасника»

Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

 

Матеріали надсилати на адресу оргкомітету:

79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра фінансів

Тел.: (032) 258-21-93

Е-mail для наукових статей

frp.article@lpnu.ua

Е-mail для тез доповіді:

frp.conference@lpnu.ua