Вимоги до оформлення тез

Загальні вимоги

Текст тез доповідей необхідно подавати у файлах, сформованих у редакторі Microsoft Word.

Основний текст: шрифт – 12, інтервал – 1,1, гарнітура – Times New Roman Cyr.

Формат аркушів А4 (210х297 мм). Відступи: зліва – 2,5 см, справа – 2,3 см, зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см.

Поля дзеркальні.

Колонтитули: зверху – 1,6 см, знизу – 3,2 см.

Сторінки не нумеруються.

Оформлення таблиць

Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту – 12, напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.

Оформлення формул

Формули набирають з використанням редактора Microsoft Equation 3.0. Нумерацію формул проводять в круглих дужках праворуч тексту.

Оформлення рисунків

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 12 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об'єкт.

Оформлення посилань та списку використаних джерел

Перелік посилань (не більше чотирьох джерел) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). В тексті тез  посилання на використані джерела обов’язкове.

У першому рядку тез доповіді вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 12), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 15, напівжирний), по центру. Через рядок – основний текст доповіді.