До проблеми віктимного характеру голодомору 1932–1933 років в історичній пам’яті українського народу

2014;
: cc. 23 - 25
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто специфіку образу Голодомору 1932–1933 років у історичній пам’яті українського народу. Стверджується, що цей образ є переважно віктимним, що зумовлено особливостями дотеперішнього дискурсу у вітчизняній науковій і публіцистичній літературі та в суспільстві загалом. Такий стан речей автор вважає небезпечним для розвитку української нації та держави, оскільки віктимність є демотиваційним чинником, породжує фаталізм, пасивність, зневіру. Автор наголошує на потребі корегувати цей образ Голодомору в історичній пам’яті, шукати певний позитив, який нейтралізував би віктимність і мотивував би українців на впевненість у собі, віру в свої сили. Такі позитивні моменти автор вбачає у фактах героїчного опору комуністичній владі, а також у фактах альтруїзму, жертовності заради порятунку інших, у прагненні побудувати в Україні демократичне суспільство загального добробуту.

1. Рева І. По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору і сталінських репресій. — Дніпропетровськ: Свідлер А.Л., 2013. — 270 с. 2. Улянич В. Терор голодом і повстанська боротьба проти ґеноциду українців у 1921–1933 роках. — К.: МАУП, 2004. — 84 с.; Махорін Г. Опір Ґеноциду в 1932–1933 роках. — Житомир, 2008. — 88 с. 3. Голодовка: 1932-1933 роки на Переяславщині: Свідчення / Упор.: Ю.В. Авраменко, В.М. Гнатюк. — Переяслав-Хмельницький; Київ; Нью- Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2000. — 445 с. 4. Людяність у нелюдський час / Упор. В.С. Теліщак, В.М. Яременко. — Львів: Часопис, 2013. — 236 с. 5. Папуга Я. Західна Україна і Голодомор 1932–1933 років: морально- політична і матеріальна допомога постраждалим. — Львів: Астролябія, 2008. — 248 с. 6. Садовий В. Галицька преса 30-х років ХХ ст. про голодомор у Великій Україні. — Дрогобич: Коло, 2008. — 74 с. 7. Шульга І. Голод на Поділлі. — Вінниця: Континент — ПРим, 1993. — 224 с. 8. Колісник О. Еліта та псевдоеліта: пасіонарії та субпасіонарії в українській історії та сьогоденні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.universum.lviv.ua/journal/2012/3/kolis.htm