Офіційний та неофіційний погляд на сучасну українську культурну політику

2016;
: cc. 137 - 141
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито ставлення до офіційної політики в сфері культури та її наслідків станом на кінець 2013 р. Акцент зосереджено на офіційних даних та думках інтелектуалів та експертів українського громадського суспільства.

1. Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – Київ, 2005. – 32 с. 2. Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього / І. Дзюба. – Київ, 2001. – 35 c. 3. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф / Л. Костенко // Дві Русі / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – Видання четверте, стереотипне. – К. : ЗАТ “Українська прес-група”, 2005. – 496 c. 4. Рябчук М. “У ліжку зі слоном”, або колоніальна спадщина і постколоніальна спадковість / М. Рябчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://gazeta.dt.ua/CULTURE/u_lizhku_zi_slonom,_abo_kolonialna_spadschin.... 5. Забужко О. На порозі гуманітарної катастрофи культурна політика і державна незалеж- ність / О. Забужко // Дзеркало тижня. – № 47 (575). – 3 грудня 2005. 6. Ротовський А., Штепа Ю. “Українська національна ідея: від плачу до конструктивного діалогу. Навіщо потрібна загальнонаціональна ідея України?” / А. Ротовський, Ю. Штепа // Дзеркало тижня. – № 34 (613). – 9 вересня 2006. 7. Окара А. “Культурний суверенітет” нації в добу постмодерну, або як перекодувати “локальну” культуру / А. Окара // Дзеркало тижня. – № 42–43 (671–672). – 10 листопада 2007. 8. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доп. / С. І. Здіорук, О. М. Литвиненко, О. П. Розумна; за ред. С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2012. – 69 c. 9. Забужко О. Країна без своєї історії не стане регіональним лідером / О. Забужко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://life.pravda.com.ua/culture/ 2015/12/12/204689/