Обґрунтування узагальненого предмета діяльності для спеціальності “музейна справа та охорона пам’яток історії та культури”

2014;
: cc. 27 - 31
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано предмет діяльності спеціальностей «музейна справа» та «охорона пам’яток історії та культури». Виявлено спільні та відмінні компоненти предметів діяльності цих галузей. Обґрунтовано два синонімійні варіанти формулювання узагальненого предмета діяльності для спеціальності «музейна справа та охорона пам’яток історії та культури».

1. Закон України «Про музеї та музейну справу» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/249/95-вр. 2. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1068- 14. 3. Закон України «Про охорону культурної спадщини» [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14. 4. Словник української мови: в 11 т. — Т. 9. — К.: Наукова думка, 1978. — С. 483. 5. Основи пам’яткознавства / Гаврилов О. Н., Гаврилюк С. В., Горбик В. О. та ін. — К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — 380 с.