Шляхетський герб на чоловічому портреті в колекції Львівського історичного музею

2014;
: cc. 39 - 43
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

На прикладі зображень шляхетських гербів на портретах із колекції Львівського історичного музею показано особливості герботворення та шляхетської геральдики у XVII – початку XX ст.

1. Каталог збірки живопису Львівського історичного музею. – Львів, 1987. – 120 c. 2. Овсійчук В. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII ст. – К., 1985. – 168 c. 3. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – К., 2011. – 422 с. 4. Членова Л. Еволюція портретного жанру в українському мистецтві XVI-XVIIІ століть // Український портрет XVI–XVIIІ століть. Каталог-альбом. / Укл. Галина Бєлікова, Лариса Членова. – К., 2006. – С. 12–19. 5. Niesiecki K. Herbarz polski. – Lipsk, 1839–1845. – T. I-X. 6. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1908. – T. V. – 397 s. 7. Фондова група “Живопис” Львівського історичного музею. 8. Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie. – Wrocław, 1969. – 140 s. 9. Український портрет XVI–XVII століть. Каталог- альбом. / Укл. Галина Бєлікова, Лариса Членова. – К., 2006. – 352 c. 10. Korzon T. Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629– 1674. – Kraków, 1898. – T. I. – 585 s. 11.Семенюк Д. Колекція натрунних портретів з фондів ЛІМ // Львівський історичний музей. Наукові записки. – Львів, 1997. – Вип. 6. – Ч. 1.  –  C.  48–61.  12.  Довідник  з  історії  України  /  Ред. І. Підкова, Р. Шуст. – К., 2001. – 1135 с. 13. Boniecki A. Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. – Warszawa, 1912. – T. XV. – 396 s.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 5l4gbfKcpK76mfOe5YC-N4cvLy7Axp8eE4SIBs0eZ3o [:db_insert_placeholder_1] => 5l4gbfKcpK76mfOe5YC-N4cvLy7Axp8eE4SIBs0eZ3o [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.236.241.39 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4606;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 04:37:01.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679881020 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).