Основні чинники розвитку вищої технічної освіти у Львові у XIX – поч. XX ст.

2017;
: cc. 33 - 36
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблему генези технічної освіти у Галичині у європейському контексті. Подано перелік економічнх та політичних чинників, що вплинули на зрушення у розвитку вищої технічної освіти краю. Виокремлено та узагальнено проблеми, що стимулювали  реформування тогочасної технічної освіти. З’ясовано значення історичного досвіду становлення і розвитку Львівської політехніки як надбання української та європейської науки в умовах сучасного реформування вищої освіти.

1. Абашкіна Н. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині / Н. Абашкіна. — К. : Вища школа, 1998. — 207 с. 2. Тофлер Е. Третя хвиля / Елвін Тофлер // Перекладач: Андрій Євса ; за ред. Віктора Шовкуна. — К. : Видавничий дім «Всесвіт», 2000. 3. Управління підго- товкою кваліфікованих робітників та фахівців у регіоні: організаційно-педагогічні та економічні засади : [моногра- фія] / Камінецький Я. Г., Клим Б. І., Копильчак М. П. та ін.; за ред. Я. Г. Камінецького. — Львів, 2004. 4. Франко І. Я. Педагогічні статті і висловлювання / Іван Франко ; за ред. О. Дзеверіна. — К. : Рад. школа, 1960. — С. 191–196. 5. Ditchen H. Die Politechnika Lwowska in Lemberg. Geschichte einer Technischen Hochschule im multinationalen Umfeld. — Berlin: Logos, 2015. — S. 14, 28. 6. Matakiewicz M. Cele stadium politechnicznego / M. Matakiewicz // Czasopismo techniczne. — 1933. — Rocz. 51. — No. 6. — S. 73–78. 7. Politechnika Lwowska 1844 —1945 / prz. red. R. Szewalski. — Wrozław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1993. 8. Politechnika Lwowska. Jej stan obecny i potrzeby. — Lwow, 1932. 9. Poplawski Z. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844— 1945. — Wroclaw-Warszawa-Krakow : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1992. 10. Prowizoryczny regulamin // Gazeta Lwowska. — 1872. — No. 253. 11. Zajączkowski W. C. K. Szkoła Politechniczna we Lwowie. Rys historyczny, jej załoźenia i rozwoju, tudzieź stan jej obecny. — Lwow, 1894. — S. 6.