ПОБУДОВА ФРАКТАЛЬНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ТИПУ «КАНТОРІВ ПИЛ», З ВИКОРИСТАННЯМ РАНДОМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ІТЕРАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто результати розробки алгоритму визначення кількості пікселів фрактального зображення типу «Фрактальний пил» (набір Кантора) утвореного за допомогою РСІФ обмеженого роздільною здатністю. Виведено математичні формули та схеми для розрахунку кількості пікселів фрактального зображення та кількості ітерацій фракталу RSIF. Даний алгоритм полягає у знаходження формул в залежності від кількість фігур першої ітерації, коефіцієнтів подібності, та роздільної здатності. Це дає можливість визначити кількість пікселів для існуючого фрактального зображення з різною роздільною здатністю. Алгоритм розрахунку не використовує входження циклу в цикл та рекурсивних функцій, і є досить оптимізованим, що дозволяє не затрачаючи великих обчислювальних потужностей. Використання формул в подальшому дадуть змогу визначити кількість випадкових подій (стохастичного руху точки), для забезпечення якості відтворювального зображення за допомогою РСІФ, дасть змогу в сформувати вихідний набір даних для нейронних мереж, що ляже в основу розпізнавання об’єктів.