КОНВЕРГЕНЦІЯ ГЕТЕРОГЕННИХ БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО: АРХІТЕКТУРА, QOS ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Описано науково-теоретичні підходи до реалізації гетерогенної мережі мобільного зв’язку на основі технологій SDN/NFV та SDR. Пропонується архітектура майбутньої гетерогенної мережі з урахуванням еволюції нових стандартів і ключових технологій. Створено алгоритм динамічного розподілу та резервування пропускної здатності між кількома логічними каналами в певний момент часу для забезпечення QoS для інформаційних потоків у майбутніх мережах. Створено імітаційну модель обслуговування мережевого трафіку з параметрами, що відповідають реальним мережам. Проведено дослідження навантаження фемтостільникового SDR, як основного конвергентного пристрою на рівні неоднорідного доступу до мережі користувачами технологій мобільного зв’язку різного покоління.