Редакційна колегія

Третяк Корнилій Романович доктор технічних наук, професор,головний редактор
ORCID IDScopusResearchgatePublonsGoogle Scholar

Любов Бабій, Національний університет “Львівська політехніка”, лектор, (заст. гол. редактора)
ORCID IDScopusResearchgatePublons

Глотов Володимир Миколайович, Національний університет “Львівська політехніка”доктор технічних наук, професор, (Україна)
ORCID IDScopusGoogle ScholarPublons(WoS)

Дорожинський Олександр Людомирович, Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор, (Україна)
ORCID IDScopusResearchgatePublons(WoS)

Каблак Наталія, Ужгородський національний університет, доктор технічних наук, професор, (Україна)
ORCID IDScopusPublons(WoS), Google Scholar

Карпінський Юрій, НДІ геодезії та картографії, доктор технічних наук, професор, (Україна)
ORCID IDScopusResearchgatePublons(WoS), Google Scholar

Марченко Олександр Миколайович, Національний університет “Львівська політехніка”, доктор фізико-математичних наук, професор, (Україна)
ORCID IDScopusResearchgatePublons

Церклевич Анатолій Леонтійович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри інженерної геодезії, доктор технічних наук, професор (Україна)
ORCID IDScopusResearchgatePublonsGoogle Scholar

Петер Голота, Науково-дослідний інститут геодезії, топографії і картографії (НДІ ГТК), д-р інж., старший науковий працівник відділу геодезії і геодинаміки, професор (Чехія)
ORCID IDScopusResearchgatePublons(WoS)

Качинський Ромуалд, Військова Академія технічна ім. Яросл. Дабровського, професор факультету будівництва та геодезії, доктор габіл, професор (Польща)
ORCID IDScopusResearchgatePublons(WoS)

Сєйка Збігнєв, Університет сільського господарства в Кракові, доктор габіл (Польща)
ORCID IDScopusResearchgate

Цацонь Стефан, Природничий університет, професор відділу геодезії, доктор габіл (Польща, м. Вроцлав)
ORCID IDScopusResearchgate

 

Літературні редактори англійського тексту:
Дональд Скопик, 
Саскачеванський університет, Канада, (випуски 85 -90)
Висоцька Роксолана - викладач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», (випуски 91-94)

СЕКРЕТАРІАТ:

Галина Гавришкевич, Національний університет “Львівська політехніка”,
Україна, 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. +38-066-256-8941, +38-067-3161-765, факс +38-(032)-274-43-00, e-mail:  halyna.d.havryshkevych@lpnu.ua