Оцінка рефракційних ефектів другого порядку в моделях іоносфери для GPS-застосувань

1
ДНВО "Метрологія" Держстандарту України
2
ДНВО "Метрологія" Держстандарту України

Аналізується похибка, обумовлена рефракційним розкидом траєкторій, а також оцінюється вклад рефракційного подовження траєкторії сигналу в зміні псевдовідстаней в GPS-вимірах. Представлені розрахунки цих похибок для різних частот і зенітних кутів для кодового варіанта двухчастотного методу. У розрахунках використовується сферічно- шарувата модель іоносфери.

1. Krynsk, J, Zanimonskiy Y, Wielgosz P. Potentiality of GPS as a Tool for Short Term Geodynamics, Presented at the XXVI General Assembly of European Geophysical Society 2001, Nice, France, 24 - 31 March 2001. 
2. Прокопов A.B., Ремаев E.B. Рефракционные ограничения точности двухволновой спутниковой лазерной дальнометрии // Укр. метрол. журнал. - 2000. - Выт. 2. - С. 5 - 9. 
3. Кравцов Ю.А., Фейзулин З.И., Виноградов А.Г. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли. - М.: Радио и связь, - 1983. - 224 с.