Метод регуляризації з додатковими умовами

1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті наведено виведення основних співвідношень методу регуляризації з додатковими умовами, які можуть використовуватися для визначення висот геоїда та аномалій сили

тяжкості в регіональному масштабі.

1. Moritz Н. Advanced Physical Geodesy. - Wichmann: Karsruhe, 1980.

2. Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии. - М.: Недра. 1979.

3. Тихонов А.Н.. Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. - М.: Наука. 1979