Обчислення астрономічних координат і азимута в просторової тріангуляційної мережі

Автори:
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу