Точність редукування ліній полігонометрії, занівельованих похилим променем

Надіслано: Січень 12, 1970
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

1. Лавров Г. Ф. Приведение к горизонту линий полигонометрии, занивелированных наклонным лучом. В сб. «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 11, Изд-во Львов. ун-та, Львов, 1970.
2. Романов М. Г. Нивелировка наклонным лучом. «Геодезист», 1939, № 2.