Співвідношення точності кутових і лінійних вимірювань в комбінованих побудови тріангуляції, трилатерації і полігонометрії

1
Белорусская сельскохозяйственная академия
2
Белорусская сельскохозяйственная академия

При проектуванні будь-планової опорної геодезичної мережі недостатньо забезпечити тільки її відповідність головним технічним вимогам по густоті розташування пунктів, помилкам в їх взаємному розташуванні, точності визначення найбільш слабких сторін і точності визначення координат щодо найближчих вихідних пунктів. Необхідні також умови для максимального пристосування мережі до місцевості, мінімальних економічних витрат, організаційних зручностей роботи і її виконання у визначені строки.

  1. Большаков В. Д„ Маркузе Ю. И. Городская полигонометрия. М., 1979.
  2. Костецкая Я. М. Оценка точности несвободных рядов триангуляции//Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1978. Вып. 28.
  3. Проворов К. Л. Сравнение точности угловой, линейной и линейно-угловой триангуляции // Изв. высш. Учеб. завед. Геодезия и аэрофотосъемка. 1960. № 1.
  4. Соломонов А, А., Ярмоленко А. С. Обработка комбинированных трилатерационно-полигонометрических сетей сгущения // Землеустройство, планировка сельских населенных пунктов и геодезия. 1977. Вып. 32.
  5. Соломонов А. А. Обработка опорных геодезических сетей общего вида, создаваемых в населенных пунктах // Землеустройство, планировка сельских населенных пунктов и геодезия. 1966. Вып. 41.
  6. Справочник геодезиста. М.» 1977.