До питання про обгрунтування використання методу чебишовського наближення при обробці геодезичних вимірювань

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

На основі методу максимуму правдоподібності Фішера показано, що в разі прямокутного розподілу помилок вимірів оцінки, знайдені за методом чебишевского наближення є ефективними.

1.    Видуев Н. Г., Кондра Г. С. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений. М., «Недра», 1969, 320 с.

2.    Крамер Г. Математические методы статистики. М., ИЛ, 1948, 632 с.

3.    Szacherska М. К.  Analiza rozkladu Blеdоw zamknigc trojkоtow w polskich sieciach triangulacyjnych w swietle hipoter о strukturze Blgdow. «Geodezja і kartografia», 1971, 20, № 4, c. 283—289.