Досвід просторової обробки геодезичної мережі в гірському районі

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Виконується спільне зрівнювання похилих дальностей і зенітних відстаней в геодезичної мережі в гірському районі. Оцінюється вплив помилок зенітних відстаней на планові координати пунктів.

  1. Вировец Ю. Б„ Наумов Я. В., Островский А. Л. Эталонный геодезический полигон в горном районе. — «Геодезия и картография», 1971, № 12.
  2. Филиппов А. Е. Условные уравнения в сети пространственной трилатерации. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1969, вып. 9.
  3. Филиппов А. Е. О влиянии ошибок зенитных расстояний на плановые координаты пунктов пространственной триангуляции. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1975, вып. 22.
  4. W о 1 f Н. Die Gleichungen der dreidimensionalen Geodäsie in elementarer Darstellung. — «Zeitschrift für Vermessungswesen», 1963, № 6.