Конформна проекція Чебишева меридіональної зони земного еліпсоїда

1
Національний університет "Львівська політехніка"

Отримано загальна формула логарифма натурального масштабу на осьовому меридіані конформной проекції меридіональної зони земного еліпсоїда в функції масштабу в довільній точці (на тій же широті).

  1. Морозов В. П. Курс сфероидической геодезии. М., «Недра», 1969.
  2. Урмаев Н. А. Сфероидическая геодезия. М., Ред.-изд. отдел ВТС, 1955.
  3. Чебышев П. Л. О построении географических карт. Поли. собр. соч. Т. 5. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1951.