Похибки візування, пов'язані з формою і розмірами візирних цілей

Автори:
1
Львів

Розглядається залежність похибки візування при вимірюванні зенітних відстаней від форми візирних цілей. Експериментальні спостереження показали, що візування по звичайним візирним циліндрах геодезичних знаків виконується з високою точністю тільки на невеликі відстані до 5 км. При збільшенні дальності до 10 км похибка візування зростає і залишається практично незмінною при візуванні по витягнутих в горизонтальному напрямку предметів.

  1. Конопальцев И. М. Опыт точного тригонометрического нивелиро­вания оптическим теодолитом ТБ-1. — «Тр. МИИГАиК», 1938, вып. 32.
  2. Марфенко С. В. «К вопросу о точности визирования. — «Тр. МИИГАиК», М., 1959, № 36.
  3. В a h n е г t G. Die Genauigkeit der Zenitwinkelmessung mit dem Theo 010. Berlin, Vermessungstechnik, 1973, 21, 10.
  4. M i c h a 1 c a k S. Der Zielfehler vom Standpunkt der derzeitigen Theodolitprüfung. Berlin, Vermessungstechnik, 1966, 14, 1.