Про оцінку точності визначення параметрів еліпса, апроксимаційного зображення горизонту на космічному знімку планети

1
Московський державний університет

Розглянуто точність обчислення параметрів еліпса, аппроксимованого зображення горизонту на космічному знімку планети. Рекомендується включати знімки лимбов планет з довжиною дуги не менше 150 °.