Про подання функції всередині земного еліпсоїда часткової сумою узагальненого ряду Фур'є

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Дана (при п = 2 і п-4) формула для наближеного представлення інтегрованої з квадратом функції всередині еліпсоїда обертання часткової сумою її узагальненого ряду Фур'є за повною ортонормнрованной в еліпсоїді системі функцій, побудованої на основі вихідної лінійно-незалежної системи одночленним. Вказані можливі практичні додатки цієї формули при вирішенні задач геодезії, геофізики і ін.

  1. Данилов В. Л. [и др.]. Математический анализ. М., Гос. изд-во физ.-мат. литературы, 1961.          
  2. Курант Р., Г и л ь б е р т Д. Методы математической физики. М,—Л., ГИТТЛ, 1951. Пер. с нем.
  3. Мещеряков Г. А. Динамическая фигура Луны и распределение плотности лунных недр. — «Астрономический журнал», 1973, т. 50, № 1.
  4. Мещеряков Г. А. О фигуре Марса. — «Астрономический журнал», 1975, т. 52, № 2.
  5. Мещеряков Г. А., Голикова А. В. Исследование нового метода вычисления плотности земных недр. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1975, вып. 22.
  6. Мещеряков Г. А., Голикова А. В., Д е й н е к а Ю. П. О некоторых новых моделях Земли. — «Геофизический сборник АН УССР», 1974, вып. 60.
  7.  М е щ е р я к о в Г. А., Д е й и е к а Ю. П. Использование стоксовых постоянных Земли при построении ее глобальных