До визначення геодезичного азимуту за спостереженнями двох зірок, розташованих в одній вертикальній площині симетрично відносно зеніту

1
Національний університет "Львівська політехніка"

1.  П. С. Закатов. Курс высшей геодезии. М., Геодезиздат, 1950

2. А. М. Старостин. Определение геодезического азимута из наблюдений прохождений звезд в меридиане. Труды ЦНИИГАиК, Вкп. 147. М., 1962.