Про можливі перетворення прямокутних просторових координат в супутниковій геодезії

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Новополоцкий державний політехнічний інститут

1. Буткевич А. В., Кириллов В. Г. Определение вида линейного трансформирования пространственных прямоугольных координат. — Геодезия и картография, 1978, № 4. 
2. Изотов А. А. и др. Основы спутниковой геодезии. — М.: Недра, 1974. 
3. Каган В. Ф. Теория поверхностей в тензорном изложении. — М. : Гостехиздат, 1948, ч. 2. 
4. Кочин Н. Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. — М. : Наука, 1965. 
5. Baetsle P.L. Conformal transformation in three dimensions. – Photogrammetric Engineering, 1966, N5
6. Czarnecki A. Transformacja przestrzenia grammetric Engineering, 1966, N 5.
7. Hedrieck P.L., Ingold L. Analytic sanctions in three dimensions. – Trans. Of Amer. Math. Soc., 1925, vol. 27.
8. Michail E. Simultaneons three dimensional transformation of nigher degrees. – Photogrammetric Engineering, 1964, N4.
9.Rysz J. Transformacja wspolrzednych w przestrzeniach dowolnie wymiarowych. – Geodezja I kartografia, 1972, N 4.
10. Sitek Z. Analitycznie wyrownanie aerotrianqulacji za pomoca wielomianow. – Przegled geodezyiny, 1967, N 9.