Про визначення астрономічної рефракції за виміряним метеоелементам і зенітним відстаням

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

1. Гандин А. С. и др. Основы динамической метеорологии. — Л. : Гидрометеоиздат, 1955. 
2. Колчинский И. Г. Рефракция света в земной атмосфере. — Киев : Наукова думка, 1967. 
3. Смирнов В. М. Курс высшей математики, т. 4. 3-е изд. — М. : Госэнергопздат, 1957.