Зауваження до визначення похибки виносу точки на місцевість способом прямокутних координат

Автори:
1
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики НАН України імені С. І. Суботіна; Національний університет "Львівська політехніка"
  1. Видуев Н. Г. и др. Геодезические разбивочные работы - М.: Недра, 1973.
  2. Закатов П. С. и др. Инженерная геодезия - М.: Недра, 1976.
  3. Левчук Г. П. Курс инженерной геодезии. - М.: Недра, 1970
  4. Справочник геодезиста. - М.: Недра, 1975.
  5. Справочник по инженерной геодезии. - Киев : Вища школа, 1978.
  6. Собботин И. Е., Мазницкий А. С. Справочник строителя по инженерной геодезии. - Киев : Будівельник, 1972.