Розрахунок точності лінійних і кутових вимірів для розмітки будівельної сітки

Автори:
1
Київський національний університет будівництва і архітектури
  1. Видуев Н. Г., Ракитов Д. И. Приложение геодезии в инженерно-строительном деле. - М.: Недра. 1964.
  2. Видуев Н. Н., Баран П. И., Войтенко С. П. и др. Геодезические разбивочные работы. - М.: Недра, 1973.