Врахування співвідношення точності лінійних вимірів і вихідних азимутів для апріорної оцінки точності ланцюга трилатерації

1
Національний університет “Львівська політехніка”,
  1. Аркашова У. П. Оценка точности рядов прямоугольников с измерительными сторонами и диагоналями. — Науч. тр. Омск. с.-х. ин-та, 1970, т. 68, № 2.
  2. Бронштейн Г. С., Сафонов А. С. Аппроксимация формул для оценки точности рядов трилатерации. Геодезия и картография, 1974, № 1.
  3. Кутузов И. А. Накопление погрешностей в рядах триангуляции с измеренными сторонами. — Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1965, вып. 5.