До питання про векторного і тензорного представлення врівноваження геодезичних вимірів

Автори:
1
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

1.    Гордеев Ю. А. Обобщение приемов оценки точности положения пунктов плановых опорных геодезических сетей. Ученые записки ЛВИМУ им. адм. Макарова, вып. 15. «Морской транспорт», Л., 1959.
2.    Кочин Н. Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления.. Иэд во «Наука», М., 1965.