Метод хотина спільного визначення планових і висотних координат тріангуляційних пунктів

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

1.    Молоденский М, С. Изучение фигуры Земли геометрическим (астрономо¬геодезическим) методом. Сборник ГУГК, вып. 27, 1949.
2.    Bruns Н. Die Figur der Erde. Berlin, 1878.
3.    H о t i n e M. Adjustment of Triangulation in Space. München, 1956.
4.    H о I i n e. A Primer of Non-classical Geodesy. London, 1959.