До теорії двогрупових рівнянь корельованих величин

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"