Рішення оберненої геодезичної задачі за допомогою зображення еліпсоїда на кулі з мінімальними спотвореннями

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Каменець-Подільський будівельний технікум

Для визначення трьох постійних зображень (радіусу кулі, довготної постійної і середньої широти) поставлені умови рівності одиниці масштабів на паралелях, що проходять через кінцеві точки геодезичної лінії РР і середнього інтегрального масштабу по меридіану між паралелями В1 і В2. Отримано формули для розв'язання оберненої геодезичної задачі з допомогою даної проекції і виконані приклади рішень, які показують, що при відстані до 1000 км поправка азимута 0,01", а поправки відстаней - 0,05 ... 0,10 м. набто малі.

1. Багратуни Г.В. Курс сферической геодезии.-М.:Недра, 1962.
2. Буткевич А.В. Исследования по решению вычислительных задач сфероидической геодезии.-М.:Недра, 1964.
3. Новикова Е.Н. Равнопромежуточные по параллели проекции эллипосоида на шаре с несколькими номальными параллелями.-Изв.вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1984. Вып.4.
4. Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии.-М.:Недра, 1969.
5. Цендровский К.К. Таблицы для вычисления сеток и приближенного решения геодезических задач на большие расстояния. Л., 1957.
6. Ющенко А.П. Картография.-Л.: Главсевморпуть, 1941.