Врахування вихідних дирекційних кутів при оцінці поперечних зміщень пунктів мереж трилатерації

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Отримано формули зворотньої ваги поперечного зсуву пунктів мереж трилатерації з двома вихідними дирекційними кутами. Формули є многочленами третього ступеня від числа поєднаних з центральними системами в одному здвоєному ряді мережі. Формули дозволяють оцінити зміщення з похибкою менш ніж 3%.

1. Костецкая Я.М. Учет исходных дирекционных углов при оценке точности сетей трилатерации.- В кн.: Тр. конференции "50 лет Ленинского декрета об учреждении ВГУ", Львов, 1970.

2. Костецкая Я.М. К вопросу оценки точности сплошных сетей трилатерации.- Геодезия, картогрфия и аэрофотосъемка, 1967, вып.6.

3. Костецкая Я.М. Определение поперечного сдвига диагонали ряда треугольников, находящегося в середине сплошной сети трилатерации.-Геодезия, картогрфия и аэрофотосъемка, 1969, вып.8.

4. Костецкая Я.М. Поперечный сдвиг пунктов в сетях трилатерации.- Геодезия, картогрфия и аэрофотосъемка, 1978, вып.28.