До оцінки точності спільного урівнювання вимірів і вихідних даних

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

1. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Городская полигонометрия. М., 1979.

2. Монин И.Ф. Совместное уравнивание измерений и исходных данных// Геодезия, картография и аэро­фотосъемка. 1985. Вып. 43. С. 94.