Точність просторової лінійної засічки за чотирма вихідними пунктами

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

1. Нинбург T. А. Решение пространственной линейной засечки, π., 1985. 5 с. (Рукопись деп. в ОНТИ ЦМИИГАиК 26.08.85, № 184 гд-85 Деп.). 
2. Савяк З. Р., Ковалив И. И. Точность линейной засечки по трем исходным пунктам и точка Лемуана // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1987. Вып. 43. С.82 – 86.
3. Hradilek L., Loulova A.. Blazek М. Vysokohorske site definovane mегenуmі delkami // Geodeticky a kartograficky obzor. Rocnik. 1986. T. 32. № 3. S. 53 - 56.