Про попередній розрахунок точності будівельних геодезичних мереж

1
Національний університет “Львівська політехніка”,
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Побудова геодезичних будівельних мереж традиційно проводять за дедуктивним принципом переходу від загального до приватного. Як зазначається в [1], кожна попередня ступінь повинна створювати надійний контроль побудови подальшої і не впливати відчутним чином на точність визначення пунктів створюваної будівельної мережі.

  1. Бронштейн Г. С. Строительные геодезические сетки. М., 1984.
  2. Левчук Г. П., Новак В. Е., Конусов В. Г. Прикладкая геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. М., 1981.
  3. Руководство по расчету точности геодезических работ в промышленном строительстве. М., 1979.