Використання кластерного методу аналізу для підвищення ефективності та точності опрацювання радіолокаційної інформації

1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Запропоновано низку вирішень проблеми недостатньої ефективності та точності мультирадарного опрацювання радіолокаційної інформації. Для цього запропоновано використовувати кластерний метод аналізу, на основі  якого автори покращили класичний алгоритм відбракування аномальних вимірювань та розглянули можливість мультипоточного опрацювання радіолокаційної інформації.  Для розпаралелювання опрацювання запропоновано метод розділення радіолокаційних станцій на групи за допомогою методу кластерного аналізу. Це, своєю чергою,  призводить до меншого навантаження на обчислювальні потужності радіолокаційної системи та зменшує час, необхідний на опрацювання даних. За допомогою розробленої програми отримано підвищення точності близько 10 %. У результаті новий алгоритм здатен працювати в умовах появи регулярних аномальних викидів, для коректної роботи не потребує повного вектору вимірюваної інформації. Порівняно з уже наявними рішеннями, методи та алгоритми, що їх запропонували автори, підтримують сучасні тенденції до мультипоточного опрацювання даних та спираються на нові методи інтелектуального аналізу. Подані рішення призначені для використання в перспективних системах збору й опрацювання радіолокаційної інформації.

  1. S. Kuzmin, Digital radiolocation. Кyiv, Ukraine: KVIC, 2000. (Russian).
  2. I. Mandel, Cluster analysis. Moscow, Russia: Finance and statistics, 1988. (Russian).
  3. B. Duran and P. Odell, Cluster analysis. Moscow, Russia: Statistics, 1977. (Russian)
  4. Electronic textbook of statistics, Moscow, Russia: StatSoft Inc, 2001. (Russian). http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.