Теоретичні та класифікаційні аспекти геометричної інтерпретації помилки положення точок на площині і в просторі

Автори:
1
Горьківський інженерно-будівельний інститут

У галузі математичної обробки геодезичних побудов графічними образами слід вважати геометричну інтерпретацію помилки положення точок на площині або в просторі.

  1. Банковский Ю. М., Галактионов В. А., Михайлова Т. Н. Графор. Графическое расширение Фортрана, М., 1985.
  2. Шеховцов Г. А. Критерии и средства геометрической интерпретации погрешности положения точек на плоскости. — Горький, 1987. — С. 198. — Рукопись деп. в ВИНИТИ. № 192 — В87.