Використання швидкостей вимірювання зенітних відстаней для визначення приватних кутів рефракції

Автори:
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Наведемо основні рівняння визначення приватних кутів вертикальних рефракций методами рефракційних співвідношень.

  1. Никольский Е. К. О сетях с рефракционными базисами//Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1973. Вып. 18.
  2. Островская С. А. Учет вертикальной рефракции на основании взаимных наблюдений и эквивалентных высот луча // Изв. высш. учеб, завед. Сер. Геодезия и аэросъемка. 1984. Вып. 3.
  3. А. с. 1362927 СССР. Способ определения частного угла вертикальной рефракции/А. Л. Островский, С. С. С. Перий // Бюл. изобрет. 1987. Бюл. 48.
  4. Перий С. С. Определение вертикальной рефракции методами рефракционных соотношений//Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1989. Вып. 50.