Дослідження точності геодезичних методів визначення інтегрального показника заломлення повітря при світловіддалемірних визначеннях

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
-